Costan Varttuvat syntyi

Espanjan Aurinkorannikolla suomalaisten perheiden määrä on ollut viime vuosikymmenen aikana hurjassa kasvussa. Eläkeläisten osuus on toki yhä suurin suomalaisryhmä, mutta etätyön mahdollisuudet ja kansainväliset työmarkkinat yhdessä Aurinkorannikolla sijaitsevien suomalaiskoulujen kanssa ovat lisänneet lapsiperheiden määrää. Tällä hetkellä Aurinkorannikolla asuu arviolta noin 30 000 suomalaista. Osa vakituiseen, osa talvikaudet.

Yhdistys sai alkunsa arjen tarpeista ja huolista. Lasten ja nuorten pahoinvointi sekä syrjäytyminen on vakava ongelma Aurinkorannikolla. Espanjalaiseen yhteiskuntaan integroituminen, uusien ystävyyssuhteiden luominen, suomalaiskaverisuhteiden kausittainen vaihtuvuus, sekä harrastustoiminnan vähyys yhdessä alueen suuren huumeongelman ja ihmiskaupan kanssa luovat haasteensa varttuvien lasten ja nuorten turvallisuudelle sekä arjen hyvinvoinnille. Lisäksi perheiden tukiverkko on pieni ja sosiaalipalvelut olemattomat elellessä vieraassa maassa tilapäisesti.

Aurinkorannikolla on toki tehty jo aikaisemminkin ennaltaehkäisevää sekä korjaavaa työtä, mutta nämä ovat olleet joko vapaaehtoisuuteen perustuvia ja luonteeltaan hyvin vaihtelevia, taikka muutaman vuoden hankerahoituksella mahdollistuvia toimintoja ilman tavoitteellista jatkuvuutta.

Näihin tarpeisiin ja arjen kysymyksiin vastaamaan syntyi yhdistys, joka pystyy tarjoamaan laajemmin ja kestävämmin vapaa-ajan toimintoja sekä mahdollistaa jatkumon ulkosuomalaisten lasten ja nuorten arkeen.

Yhdistys perustettiin 18. helmikuuta 2022. Yhdistyksen hallitus muotoutui Aurinkorannikolla asuvista lasten, nuorten sekä perheiden parissa jo toimivista henkilöistä sekä Suomessa asuvista, mutta Aurinkorannikolla aikaisemmin asuneista henkilöistä. Näin yhdistyksen hallituksella on kosketuspintaa Costan maaperään. Kaikilla hallituksen jäsenillä on vahvana tahtotilana rakkaus lasten ja nuorten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseen.

Kiitos, kun sinäkin olet mukana tässä tärkeässä työssä!